Tag Archives: field shirt

The Field Shirt

เสื้อเชิ้ตทหาร - field shirt

คุณว่าเสื้อผ้าผู้ชายส่วนใหญ่ที่เราใส่กันอยู่ในทุกวันนี้นั้นได้รับอิทธิพลมาจากอะไรบ้าง? เราเชื่อว่าในความคิดของแต่ละคนอาจจะมีหลายๆคำตอบเข้ามาในหัว ทั้งจากเสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าคนงาน หรือไปจนกระทั่งวัฒนธรรมดนตรี แต่ถ้าถามเรา เสื้อผ้าทหาร เป็นสิ่งที่เรานึกขึ้นได้เป็นสิ่งแรก